Zmiany po Walnym!

27 czerwca o godzinie 18:00 w świetlicy w Gortatowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Sportowego Nad Cybiną Meblorz Swarzędz. 
Walne otworzył i powitał wszystkich prezes Marcin Szramkowski. Następnie wybrano Tomasza Rybarczyka na przewodniczącego, a Magdalenę Hetmańczyk na sekretarza. Po ustaleniu porządku obrad dyskutowano przede wszystkim o organizacji i najbliższej przyszłości Stowarzyszenia. Podjęto szereg decyzji mających na  celu dynamiczny rozwój Meblorza. 
Najistotniejszą częścią spotkania była zmiana personalna w zarządzie Stowarzyszenia. Z powodów osobistych rezygnację złożył II wiceprezes- Paweł Zgoła. Na jego miejsce został jednomyślnie wybrany Jarosław Andrzejewski. 

Dziękujemy Pawłowi za pracę i czas poświęcony na rzecz Meblorza!
Jarkowi gratulujemy i życzymy tyle zapału i energii co przy okazji wszystkich organizowanych eventów!